Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad
titel Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad - Amsterdam
Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad

Het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad is te vinden in buurtcentrum de Witte Boei.
Daar zijn allerlei spreekuren, workshops, buurtactiviteiten, koffie-inlopen, etc. Kom ook eens langs.

Klik HIER voor meer informatie en HIER voor de agenda met activiteiten.


www.wcob.nl - Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad Wijkcentrum
Oostelijke Binnenstad
www.ijsterk.nl - IJsterk - stimuleert, ontwikkelt en verbindt mensen
www.centrum.wswonen.nl - Wijksteunpunt Wonen Centrum
www.centram.nl - CentraM

Bij het Huis van de Buurt kunt u terecht met vragen over de buurt, wonen, zorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke hulp. Over projecten en ontwikkelingen. Voor een kop koffie/thee, een praatje.

Het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad is het sociale knooppunt in de buurt voor jong en oud. Buurthuiswerk, opbouwwerk en maatschappelijke dienstverlening komen samen. IJsterk, het wijkcentrum en CentraM werken nauw samen in het sociaal wijkteam. Zo signaleren zij snel waar mensen of groepen een steuntje in de rug nodig hebben. Ook het Wijksteunpunt Wonen is te vinden in de Witte Boei.

  • Gebruik van (vergader)ruimte
  • Samen deelnemen aan (eigen) activiteiten en evenementen
  • Actuele informatie over de buurt, buurtoverleggen
  • Ondersteuning bij problemen
  • Ondersteuning bij buurtinitiatieven
  • Kennis en informatie over de buurt delen met buurtgenoten
  • Vrijwilligerswerk (u bent welkom!)
  • Buurtrestaurant proef de Buurt
  • Lezingen, trainingen en informatieavonden